Categorías
CEIP Salburua HLHI

Ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak (Instrucciones para el desarrollo del acto electoral) 2014

OOG-A OSATZEKO HAUTESKUNDEAK

Guraso agurgarriak:

Idatzi honen bidez jakinarazten dizkizuet CEIP Salburuako Ord ezkaritza Organo Goreneko (OOG) familien ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak.

l. EGUNA: 2014eko AZAROAREN 24an.
2. ORDUTEGIA: 12:00etatik 12:30etara eta 16:30etatik 18:00ak arte.
3. TOKIA: eskolako bisita-gela.
4. HAUSTELEAK: Ikastolako ikasleen aita eta ama edo tutore legalak.
5. HAUTATZEKO TXARTELAK: Hautagaien arteko 4 kide gehienez aukera daitezke (txartela eransten di zuet).
6. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: NAN
7 . Ezinezko da botoa ordezkatu.
8. BOTOA POSTAZ: Sistema honen bidez botoa eman daiteke. Horretarako gutunazal baten barruan azaroaren 21 baino lehen postaz edo eskuz emango zaio Hauteskunde Batzordearen buruari honako dokumentuak:

  • Eskabidea, hautesleak sinatuta (ikastolan jaso) .
  • NAN edo antzeko egiaztagiriaren fotokopia.
  • Boto txartela beteta (eransten dizuet) beste gutun-azal baten barruan.

Kanpoko gutun-azalean zera jarri: » Salburua Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenerako hauteskundeak. Posta bidezko botoa»

Zuen partaidetza zabala izango delakoan adeitasunez
Hauteskunde Batzordeko Burua

Mª Jesus Arriola Aguirre

————————————————————————————

ELECCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL OMR

 Estimadas familias:

Os comunico las instrucciones para el desarrollo del acto electoral para la elección de los y las representantes de las familias para conformar el Órgano Máximo de representación, OMR, del CEIP Salburua HLHI.

l. DÍA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.
2. HORARIO: de 12:00 a 12:30 y de 16:30 A 18:00
3. LUGAR: sala de visitas del centro escolar
4. ELECTORES: Los padres y las madres o tutores y tutoras legales del alumnado del centro escolar.
5. PAPELETAS DE VOTACIÓN: De entre los candidatos y candidatas se pueden elegir hasta un max1mo de 4 representantes (se adjunta la papeleta).
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: DNI
7. No se puede delegar el voto en otra persona.
8. VOTO POR CORREO: Se puede realizar la elección por este sistema. Para ello se debe enviar por correo o entregar en la
ikastola en sobre cerrado dirigido a la presidenta de la Junta Electoral antes del día 21 de noviembre la siguiente documentación:

  • Instancia de solicitud de voto firmada (recoger en la ikastola)
  • Fotocopia del DNI o similar.
  • Papeleta de votación (se adjunta) dentro de otro sobre cerrado

En el sobre exterior debe escribirse el epígrafe: «Elecciones al Consejo Escolar del CEP Salburua LHI. Voto por correo».

Animándoos a vuestra participación os saluda
Presidenta de la Junta Electoral

Mª Jesus Arriola Aguirre

————————————————————————————

imagen_pdfmini Ordezkariak aukeratzeko ekitaldiaren jarraibideak (Instrucciones para el
desarrollo del acto electoral)  PDF

imagen_pdfmini Behin-betiko hautagaien zerrenda (Listas Definitivas de Candidatos) PDF

imagen_pdfmini Hautaketa papera (Papeleta de eleccion) PDF

imagen_pdfmini Botoa  korreoz emateko eskabidea (Instancia para realizar el boto por correo) PDF

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s